Gå med i Unionen

Ska du gå med i Unionen? Unionen är i dagsläget det fackförbund som är störst i hela landet. Totalt finns över 640 000 medlemmar och 30 000 förtroendevalda på fler än 65 000 arbetsplatser. Här kan alla tjänstemän som jobbar på en arbetsplats i den privata sektorn vara medlem. Något som gör att Unionen skiljer sig från andra fackförbund, är att de även välkomnar studenter och egenföretagare – oavsett utbildning eller lön. Ett exempel på det är att många chefer, ofta med universitets- eller högskoleutbildning, är med i Unionen.

Historia

Gå med i UnionenUnionen är ett förhållandevis nytt fackförbund. Det bildades i början av 2008 som en konsekvens av en sammanslagning mellan Tjänstamannaförbundet och Sif. Tjänstemannaförbundet representerade handelstjänstemän, medan Sif hade industritjänsteman. De båda förbunden ansåg att det den tydliga gränsen mellan den privata sektorn och industrin hade suddats ut på senare år. Således var det på sin plats med ett gemensamt förbund – som nu hade en ännu större röst.

Det här ingår i medlemskapet

Att gå med i Unionen kommer med en rad olika fördelar. Bland annat erbjuder inkomstförsäkring, juridiskt stöd, studiestöd och andra förmåner, bland annat i form av billiga försäkringar och aktiviteter.

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen är något som Unionen har marknadsfört sedan sammanslagningen av de båda tidigare fackförbunden. Du som överväger att bli medlem i Unionen kan få en månadsersättning som uppgår till 80 % av din tidigare lön. Detta istället för de 14 500 kronor netto som A-kassan annars erbjuder.

En ersättning som uppgår till 80 % av månadslönen gäller för inkomster upp till 60 000 kronor i månaden. Ersättningen betalas ut i 150 dagar och gäller även under perioder då aktivitetsstöd erhålls.

Gå med i Unionen och få juridiskt stöd

Unionen erbjuder juridiskt stöd till sina medlemmar, bland annat i form av rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp. Dock krävs det att den som är medlem också varit det i minst tre månader innan detta kan utnyttjas.

Förhandlingshjälp

Förhandlingshjälpen hos Unionen syftar till att hjälpa medlemmarna att lösa konflikter och reda ut tvister som uppstått mellan dem och sin arbetsgivare. Det här kan till exempel handla om att inte komma överens om anställningsvillkor eller om hur mycket lönen skall vara. Just vid sådana tillfällen kan en medlem i Unionen använda sig av deras förhandlingshjälp.

Rättshjälp

I vissa fall räcker ett medlemskap i Unionen för att få sitt ärende prövat i domstol. Rättshjälpen täcker inte alla fall, men där det anses lämpligt. Rättshjälpen är generellt sett generös, men förutsättningarna för att nå rättslig framgång är avgörande för om medlemmen får rättshjälp eller inte. I praktiken innebär rättshjälpen att Unionen betalar rättegångskostnaderna.

Studiestöd

Som tidigare nämnt, har Unionen även ett starkt fokus på studenter. När den, som är medlem, vill vidareutbilda sig är det möjligt att få ersättning för kursavgifter samt litteratur- och materialkostnader. Detta med upp till 3 250 kronor per termin.

En medlem kan ansöka om studiestöd för kostnader relaterade till kursen från sin sjunde medlemsmånad. Har man varit yrkesverksam, men som medlem i ett annat fackförbund i minst ett halvår, kan studiestöd erhållas från första dagen som medlem i Unionen.

Unionen – snabbt om

  • Bildades: 1 januari 2008
  • Huvudkontor: i Stockholm
  • Huvudorganisation: TCO