Gå med i Jusek

Fackförbundet Jusek organiserar främst jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Även egenföretagare är välkomna, vilka relativt få fackförbund organiserar.

Jusek ingår i Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, vilken består av 22 självständiga fackförbund. Antalet medlemmar i Jusek uppgår i dagsläget till ungefär 85 000.

Om medlemskapet

Vill man bli medlem i Jusek ingår en rad olika förmåner och stöd för dig som är anställd. Avgiften är inkomstbaserad och ligger på allt mellan 43 och 251 kronor. Vill man dessutom vara med i förbundets a-kassa kostar det ytterligare hundra kronor i månaden utöver den vanliga medlemsavgiften.

Inkomstförsäkring

Som många andra fackförbund erbjuder Jusek en inkomstförsäkring för sina medlemmar. Inkomstförsäkringen gäller för yrkesverksamma medlemmar som blivit ofrivilligt arbetslösa, och som innehaft medlemskapet i minst ett år.

Den vanliga a-kassan försäkrar endast inkomster upp till ungefär 25 000 kronor. Förbundet menar docka att många av deras medlemmar har en betydligt högre inkomst än så, varför deras inkomstförsäkring ger upp till 80 % ersättning för en lön som inte överstiger 80 000 kronor.

Förmåner

Förmånerna som ingår i ett medlemskap hos Jusek skiljer sig åt beroende på om medlemmen är student, yrkesverksam eller egenföretagare. Vissa förmåner delas mellan dessa tre grupper, medan andra är mer skräddarsydda.

Student

Som student får du en rad olika förmåner som förbereder dig inför arbetslivet. Till exempel har du möjlighet att träffa en yrkesverksam inom ditt område som kan berätta mer om hur det är att jobba som det du studerar till.

Du kan även ta del av Juseks Karriärstöd, som hjälper studenter att hantera övergången från studentlivet till arbetslivet. Som hos yrkesverksamma och egenföretagare delas även tidningen Karriär ut, som handlar om arbetsmarknaden inom området.

Yrkesverksam

Som yrkesverksam finns ett stort urval av förmåner att ta del av. En av de större förmånerna är kanske den fackliga rådgivningen som erbjuds. Även generellt stöd i arbetsfrågor och stöd vid förhandling finns att tillgå.

Tjänsten går ut på att förbundets erfarna ombudsmän ger professionella råd och stöd i frågor som rör just bland annat löner, anställningsvillkor och arbetslivet i stort. I Juseks medlemsjourer kan även personligt stöd och mer personlig rådgivning fås.

En annan tjänst som många använder är rättskyddsersättningen, som gäller i vissa fall. Ett exempel på ett fall där rättshjälp ges är om du riskerar att bli åtalad för tjänstefel. Rättskyddsersättningen omfattar de medlemmar som jobbar med myndighetsutövning av något slag, både inom offentlig och privat sektor.

Precis som studenterna och egenföretagarna får yrkesverksamma även tidningen Karriär hem till brevlådan. Andra förmåner är bland annat billiga lån, rabatt på böcker och billigare prenumerationer på en rad olika branschtidningar.

Egenföretagare

Även egenföretagare är, som tidigare nämnt, välkomna hos Jusek. Förmånerna liknar i viss grad de som även gäller för studenter och yrkesverksamma. Vissa skillnader finns dock. Till exempel finns det möjlighet att teckna en specialanpassad företagsförsäkring. Noteras bör dock att den här försäkringen inte ingår i medlemsavgiften, utan måste tecknas separat.

Precis som studenter och yrkesverksamma ges egenföretagare också tillgång till lönestatistik. Egenföretagare har dock inte samma nytta av den som studenter och yrkesverksamma, då förbundet säger att lönestatistiken är bra att användas inför lönesamtal.