Gå med i Kommunal

Kommunal är ett av de större fackförbunden. Här samlas en halv miljon anställda inom kommun, landsting, kooperativ, lantbruk och även i privata företag. Sammanlagt finns förbundet i över 230 yrken och har medlemmar utspridda över hela landet.

Om att vara medlem i Kommunal

Kommunal arbetar, precis som övriga fackförbund, för att öka tryggheten hos sina medlemmar på arbetsplatsen. Vad fackförbundet erbjuder kan sammanfattas i ett antal punkter:

  • Bättre lön. Kommunal arbetar hårt för att ge sina medlemmar mer pengar i lönekuvertet. En tydlig politik kring löner ligger till grund för hur löneförhandlingarna mellan dem och arbetsgivarna bedrivs. De menar att frågan om lön är en politisk symbol, som bland annat är ett uttryck för varje arbetes uppgifter värderas i samhället.
  • Rådgivning. Från fackförbundets sida finns erfarna rådgivare som kan hjälpa sina medlemmar i beslut och viktiga frågor. Även mer allmänna frågor kring till exempel regler på arbetsplatsen och försäkringar kan tas upp med facket.
  • Försäkringar. Funderar man på att bli medlem i Kommunal omfattas man av flertalet försäkringar. Dessa försäkringar kan sedan uppgraderas och anpassas efter den enskilda medlemmens behov. Bland annat ingår hemförsäkring, inkomstförsäkring och olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften.
  • Rätts- och förhandlingshjälp. Som medlem i Kommunal har du möjlighet till hjälp vid förhandlingar och rättsliga processer. Det som prövas rättsligt måste givetvis vara kopplad till arbetet på ett eller annat sätt. Facket bedömer sedan om du bör få rättshjälp eller inte.

Rabatter och förmåner

Grunden i medlemskapet är framförallt det som står angivet ovan. Utöver det finns dock en rad olika förmåner som både kan användas i och utanför arbetet.

  • Försäkringspaket. Förutom försäkringarna som nämns ovan, kan medlemmar i Kommunal teckna förmånliga försäkringar hos Folksam. Hemförsäkring och olycksförsäkring ingår bland annat redan i medlemsavgiften. Med försäkringspaketet kan du dock uppgradera dessa och lägga till ytterligare försäkringar till ett bra pris.
  • Som medlem i Kommunal skickas en Kommunalarbetaren hem till dig regelbundet. I den kan du läsa om fackliga frågor, yrkesfrågor och frågor om samhället i stort.
  • Den som vill göra en studieresa kan ansöka om stipendium för detta hos Kommunal. Ämne väljer du själv, men det kan till exempel vara frågor om facket, den offentliga sektorn eller för att studera språk.

Kollektivavtalet

Kollektivavtalet är en viktig del av att vara medlem i ett fackförbund. Kommunal tecknar avtal med arbetsgivare som bland annat reglerar löner, semestertillägg och andra villkor på arbetsplatsen. För det första finns det centrala kollektivavtal som förhandlas fram av Kommunal och arbetsgivarorganisationer. Sedan finns det också lokala kollektiv avtal som är tecknade mellan Kommunal och enskilda arbetsgivare.

Kollektivavtalen gäller för alla, och alltså inte bara för medlemmar i facket. Kollektivavtalet för så att anställda får samma villkor och försäkringar, men lönen skiljer sig naturligtvis åt mellan olika anställda på arbetsplatserna.

Kommunals a-kassa

När medlemskapet i Kommunal påbörjas, är det möjligt att samtidigt bli medlem i deras a-kassa. Genom a-kassan får medlemmarna ersättning om denne hamnar i arbetslöshet. Precis som med fackförbundet överlag, behöver man arbeta inom kommun, landsting, kyrkan, kooperativ, eller privata och kommunala bolag eller studera inom vård, omsorg och service för att få tillgång till a-kassan.