Gå med i Ledarna

Funderar du på att gå med i Ledarna? Fackförbundet Ledarna är, som namnet antyder, för ledare och chefer. I dagsläget har förbundet strax över 93 000 medlemmar och består i sig av 18 olika yrkes- och branschföreningar. Fackförbundet är partipolitiskt obundet och tillhör inte heller någon centralorganisation som är facklig.

Vad ingår i medlemskapet?

När det kommer till val av fackförbund, är det givetvis viktigt att känna till vad som ingår i ett medlemskap. Olika fackförbund kan skilja sig åt en hel del vad gäller förmåner, avgifter och försäkringar.

Karriärrådgivning

gå med i LedarnaGenom att gå med i Ledarna kan du åtnjuta avgiftsfria samtal med erfarna rådgivare. De här samtalen riktar sig främst till dem som har svårt att komma vidare i sin karriär, eller som behöver ett bollplank inför ett stort beslut som ska tas.

Ledarnas karriärrådgivare hjälper till att lägga upp en struktur kring hur karriären kan utvecklas. Andra frågor som de kan hjälpta till med är bland annat CV och jobbintervjuer. Det här kan utnyttjas maximalt tre gånger under en period på ett år, där varje samtal är ungefär trekvart långt.

Personlig chefsrådgivning

Den som är medlem i Ledarna kan även använda sig av kostnadsfri rådgivning för chefer. Även förhandlingsstöd räknas in här, som också det är en förmån i ett medlemskap här. Chefsrådgivningen hjälper dig som är ledare att på bästa möjliga vis hantera diskussioner om löner, utvecklingssamtal, tvister och frågor om jämställdhet.

De som står för rådgivningen är alla erfarna och har varit verksamma som chefer eller ledare tidigare.

Gå med i Ledarna och få Inkomstförsäkring

Om du blir ofrivilligt arbetslös, enligt a-kassans bedömning, kan du få din månadslön försäkrad (gäller upp till 80 000 kronor). Har du en högre månadsinkomst än så kan du välja att skaffa tilläggsförsäkringar, som gör att du kan försäkra en månadslön upp till 120 000 kronor. Det här gäller då som maximalt i 250 dagar.

Månadsavgiften för basförsäkringen, vilken täcker upp till 80 000 kronor, ingår i fackföreningsavgiften. Det räcker då i 150 dagar. Den gäller till dess att medlemmen fyllt 65 år. Det finns andra varianter av försäkringen att tillgå också så det bör inte vara ett problem att hitta en nivå som passar just dig.

Chefslönestatistik

Att ha tillgång till bra underlag vad gäller chefsstatistik kan vara bra av många olika anledningar. Ledarna erbjuder sina medlemmar den mest omfattande lönestatistiken som finns på marknad. Den chef som är ansluten till Ledarna kan till exempel använda sig av denna för att se om han eller hon är över- eller underbetald. Det här kan till exempel komma välj till hands till förberedelser inför löneförhandlingar.

Kurser och seminarier

En annan förmån för den som är med i Ledarna, är kostnadsfria kurser och seminarier. Kurserna handlar genomgående om ledarskap, organisation och ämnen kring arbetsmiljö och att söka arbete. Exempelvis:

  • Chefens karriär
  • Framtidssäkra ditt ledarskap
  • Ny som chef
  • Söka jobb

Utöver det erbjuds en rad digitala kurser inom liknande ämnen.

Chef – tidningen

Som medlem i Ledarna erhålls tidningen Chef, som är Nordens största tidning inom ledarskap. Här ges råd, metoder, modeller och annan relevant information som chefer kan börja implementera i sitt arbete redan samma dag.

Gå med i a-kassa

Utöver att bli medlem i facket är det även viktigt att vara med i en a-kassa. Ledarna har en inte en egen sådan, så det är något du måste hitta på annat håll. Även den som är egen företagare kan ha nytta av att vara medlem i en a-kassa. Medlemskapets kostnad varierar. Det man får tillgång till när man är medlem i en a-kassan är försäkrad lön, som är upp till ett visst belopp vid arbetslöshet. Det ger även alla medlemmar ett personligt bemötande, och en egen handläggare hos a-kassan. Dessutom får man branschkunnigt stöd från personer med en lång erfarenhet och bred kompetens. Att vara medlem i a-kassan är en slags försäkring som bidrar till att ge en ekonomisk trygghet. Det när man känner att behovet är som allra störst.

Fackförbundet Ledarna – snabbt om

  • Företräder chefer och ledare
  • Grundat: 1905
  • Antal medlemmar: Över 90 000
  • Partipolitiskt obundet