Gå med i SEKO

Service- och Kommunikationsfacket (förkortat Seko) är ett fackförbund som har ungefär 130 000 medlemmar i 9 olika branscher. Av dessa branscher är postbranschen den största.  I övrigt finns en stor del av medlemmarna i branscher som sysslar med spårtrafik, med bland annat många lokförare, tågvärdar och underhållsarbetare.

Historia

SEKOSeko grundades 1970, dock under ett annat namn, Statsanställdas förbund. Under 1995 byttes namnet till Service och Kommunikationsfacket, vilket brukar förkortas med Seko. När fackförbundet bildades på 70-talet var det genom en sammanslagning av flera andra förbund, däribland Civilförvaltningens personalförbund och Svenska postförbundet.

Branscher som fackförbundet representerar

Som ovan nämnt jobbar de flesta av de 130 000 medlemmarna inom spårtrafik. Dock finns det fler branscher än så vars medlemmar kan åtnjuta kollektivavtal och andra förmåner som hör ett medlemskap i Seko till. Bland annat dessa:

Post

Den största branschen som Seko representerar. De som jobbar inom posten står för ungefär 30 000 av Sekos 130 000 medlemmar. Den största delen av dessa jobbar för Posten AB, även om det här är i ständig förändring. Sedan branschen avreglerades har många nya företag dykt upp, bland annat Bring Citymail.

Trafik

Trafikbranschen är en annan viktig bransch för Seko. Lokförare, tågvärdar och personal som arbetar med underhåll utgör en stor del av förbundets medlemmar. Även en del personal som arbetar vid flygplatser och inom Sjöfartsverkets område representeras av Seko. Sammanlagt utgör anställda i trafikbranschen ungefär 27 000 medlemmar.

Tele

Även telebranschen är en stor del av Seko. Här finns ca 14 000 av medlemmarna i förbundet. Det är dock inte bara dem som arbetar med just telekommunikation som räknas till det här området. Även medlemmar som sysslar med IT räknas hit.

Förutom dessa finns ytterligare ett antal branscher där Seko är fackförbund. Ovan nämnda är dock de största. Ytterligare exempel är väg & ban, civil, sjöfolk, energi, försvar och vård.

Vad ingår i ett medlemskap hos fackförbundet Seko?

Som med andra fackförbund jobbar Seko bland annat för att försvara och förbättra kollektivavtalet. I övrigt är det bland annat fråga om rättshjälp och andra förmåner som hör ett medlemskap i det här fackförbundet till.

Rättshjälp

Som många andra fackförbund erbjuder Seko rättshjälp. Givetvis måste ärendet ha något med själva anställningen att göra. För att rättshjälp ska erhållas behöver medlemskapet ha varat i minst två månader. För att avgöra vem som har rätt till rättshjälp och inte, finns en särskilt rätthjälpskommitté som går igenom ärendena.

Rättshjälpen är helt kostnadsfri för den som varit medlem i minst två månader. Dessutom är det möjligt att ersättas för förlorad arbetsinkomst och resor eller boende som uppstått i samband med den rättsliga processen.

Andra medlemsförmåner

En rad andra förmåner finns för den som funderar på att bli medlem i SEKO. Bland annat dessa:

Inkomstförsäkring

Som medlem i Seko är det möjligt att få en extra inkomst utöver a-kassan. Medan a-kassan ersätter inkomster upp till ca 25 000 kronor, ger den här inkomstförsäkringen pengar utöver detta. Många fackförbund har den här förmånen. Det som dock skiljer Seko från andra är att inget övre tak finns.

Utbildning

Både medlemmar och förtroendevalda kan gå utbildningar hos Seko. Alla utbildningar är gratis och ger dessutom rätt till utebliven arbetsinkomst.

Vid Strejk

Medlemmar i Seko får ut något som kallas för konfliktersättning om en strejk på arbetsplatsen inträffar. Detta gäller även vid vissa andra konflikter.